Digitalisaatio bisnesajurina: Aurolahti panostaa digitalisaatioon.

Tämä artikkeli on osa Digi2B – Digitalisaatio bisnesajurina -hankkeen artikkelisarjaa, jossa halutaan tuoda esiin digitalisaation hyötyjä yrityksille.

Aurolahdella digitalisaatiota kehitetään pitkäjänteisesti yhdessä yrityksen muun toiminnan kanssa.

Teknisiin suunnittelupalveluihin keskittynyt Aurolahti Group toimii Keski-Pohjanmaalla kolmella paikkakunnalla.

– Aurolahti tarjoaa laadukkaita suunnitteluratkaisuja ja haluaa olla edelläkävijä digitaalisessa muutoksessa. Voimme tarjota asiakkaalle suunnittelupalveluiden lisäksi digitaalisia ratkaisuja, kertoo kehitysjohtaja Mika Kittilä, jonka mukaan elämme tällä hetkellä suurta teollista murrosvaihetta.

– Tänä päivänä jokainen toimiva yritys on jollain tapaa teknologiayritys ja yrityksen kehittyminen riippuu siitä, kuinka tehokkaasti se kykenee omaksumaan digitaalisen muutoksen, toteaa Kittilä.

Copyright: Aurolahti Group.
Digitalisaatiolla lisäarvoa asiakkaille.

Aurolahdella digitalisaatio koetaan tärkeäksi osaksi yrityksen liiketoimintaa. Digitaalitekniikkaa pyritään sisällyttämään yrityksen koko toimintaan, aina tuotteista asiakasvuorovaikutukseen.

– Kun olemme suunnitelleet asiakkaalle ratkaisun hyödyntäen digitaalisia suunnittelutyökaluja, niin pystymme jalostamaan esimerkiksi 3D-malleista asiakkaalle lisäarvoa. Voimme luoda digitaalisia ”showroomeja”, joissa asiakas voi käydä pyörittelemässä 3D-malleja tai voimme tehdä animointia ja visualisointia, joilla voidaan havainnoida miten erilaiset tuotteet tai materiaalivirrat liikkuvat, toteaa Kittilä.

Digitalisaation avulla siis jo olemassa olevaa tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti.

– Asiakas voi käyttää visualisointeja osana omaa markkinointiaan, henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen, työturvallisuuden tarkasteluun ja tuotannon kehittämiseen erilaisilla simulointiratkaisuilla. Näin saadaan luotua digitaalinen arvoketju aina suunnittelupalvelun tarjoajalta asiakkaalle ja jopa loppuasiakkaalle saakka, kertoo Kittilä.

Digitalisaation kehittäminen on koko henkilöstön yhteinen asia.

Digitalisaatio mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen ja tuo kustannustehokkuutta, sekä tukee yhtiön muuta toimintaa. Tärkeimpänä asiana digitalisaation kehittämisessä Kittilä nostaa esiin koko henkilöstön sitouttamisen mukaan kehitystyöhön.

– Kasvava ja kehittyvä yritys tarvitsee tekijöitä, joilla on vankka osaaminen perustekemiseen ja suunnitteluun, sekä tuntemusta asiakkaiden prosesseista ja toimintamalleista.

Kittilä kertookin viihtyvänsä hyvin työssään Aurolahdella, jota hän kuvailee kehittyväksi ja ketteräksi toimijaksi.

– Tykkään olla mukana tällaisessa organisaatiossa, missä pystyy hyödyntämään aikaisempaa työkokemusta, sekä tekemään ja kehittämään uutta. Meillä on tiivis tiimiyhteistyö ja yritystä kehitetään yhdessä. Se on mielestäni Aurolahden parhaimpia puolia.

Aurolahti Group Aurodesk engineering framework. 3D engineering. Reality Capture. Automation. Digi & Data.
Copyright: Aurolahti Group.
Rohkeasti ideoimaan digitaalisia ratkaisuja.

Vaikka digitalisaation tärkeys tunnustetaankin useimmissa yrityksissä, saatetaan kehitystyön liikkeelle polkaiseminen kokea toisinaan haastavana. Kittilä suosittelee tarvittaessa hyödyntämään ulkopuolisia asiantuntijoita ja kumppaneita, lisäksi hän korostaa, että on tärkeää, että yrityksellä itsellään on jonkinlainen käsitys siitä, minkälaista ratkaisua halutaan.

 – Oman liiketoiminnan ideointia ei kuitenkaan pystytä ulkoistamaan, vaan siinä täytyy olla itse voimakkaasti mukana. Asiakkaan omien toimintamallien ja prosessien tunteminen ja tunnistaminen on hyvin tärkeää. Kun nämä ovat selvillä on yhteistyökumppanien helpompi tarjota ratkaisuja ja neuvoja, toteaa Kittilä.

Hän kehottaa yrityksiä kokeilemaan rohkeasti digitaalisia ratkaisuja ja miettimään, mitä lisäarvoa ne voivat tuoda yritykselle.

– Asiakas on tietysti meille tärkein ja me pyrimme ratkaisemaan asiakkaiden tarpeita digitalisaatiolla. Maailma kehittyy ja tämä digitaalinen vallankumous on meneillään, halusimme tai emme. Me Aurolahdella haluamme olla mukana siinä ja käyttää nimenomaan ne hyödyt, mitä se tulevaisuudessa tuo.


Kirjoittaja:
Hanna Kenakkala
TKI kehittäjä, hankeviestintä
Centria TKI

Digi2B -hankkeessa pureudutaan digitalisaatioprojektien suunnitteluun ja läpiviemiseen liittyviin haasteisiin, sekä pyritään osoittamaan digitalisaation tuomia liiketoiminnallisia hyötyjä. Tavoitteena on lisätä yritysten ja muiden toimijoiden digitalisaatioon liittyvää osaamista, sekä auttaa toimijoita kohdistamaan resurssit oikein.

Lisätietoja hankkeesta:

https://net.centria.fi/hanke/digi2b/

Hankerahoitus: Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto. Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020. Keski-Pohjanmaan liitto.

#digi2b #digi2bhanke #digi #digitalisaatio #centriatki