Mitä digitalisaatiolla tarkoitetaan?

Kaupunki, lentokone, laiva, bussi, liikenne, traktori, terveydenhuolto, etätyö, langaton yhteys, älykello, paikkatiedot, tyttö ja kuulokkeet, sensoridata, kännykkä.
Digitalisaatio vaikuttaa nykyään kaikilla elämämme osa-alueilla, sekä työssä, että vapaa-ajalla.

Tässä tiekartassa viitataan usein digitalisaatioon, joka on käsitteenä hyvin laaja. Digitalisaatio on nykyään osa arkipäiväämme, emmekä aina edes tule ajatelleeksi mitä kaikkea se voi sisälleen kätkeä. 

Keski-Pohjanmaan alueen yrityksille digitalisaatio merkitsee muun muassa arkea helpottavia ja aikaa säästäviä teknisiä ratkaisuja ja asioiden automatisaatiota. Se voi tukea yrityksen muuta toimintaa tai olla koko yritysidean perusta.

 

Vaikka digitalisaatioon kuuluvat erilaiset tekniset ratkaisut ja kerätyn tiedon hyödyntäminen, tämä vaatii aina ihmisen ohjausta ja näkemystä siitä, mitä halutaan saada aikaan.  Kehitystyön tulee lähteä liikkeelle yrityksen omista tarpeista. Onnistuessaan kehitystyö helpottaa yrityksen ja ihmisten arkea, sekä maksaa itsensä takaisin korkojen kera.

Digitalisaatio

Digitalisaatio ei ole:

Esimerkkejä digitalisaatioista

Lähde: Jyrki J.J. Kasvi. 2019. Digi Digi Digi. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Viitattu 16.1.2023. Saatavilla: https://tieke.fi/digi-digi-digi/ ;
Scrive. Digitalisaatio. Viitattu 16.1.2023. Saatavilla: https://www.scrive.com/fi/digitalisaatio/ ;
Digitaalinen Helsinki. Mitä digitalisaatio tarkoittaa. Viitattu 16.1.2023. Saatavilla: https://digi.hel.fi/esittely/mika-digi/