Digitaalisen liiketoimintaedun syntymisen tiekartta

  • Tiekartta-menetelmän ovat luoneet Robert Kaplan ja David Norton, sen avulla voidaan hahmottaa, miten organisaatiossa tulee toimia eri osa-alueilla, jotta päästään haluttuihin tavoitteisiin. Toisin sanoen, mitä pitää ottaa huomioon ja kuinka tulee toimia, jotta polku johtaa oikeaan määränpäähän. (Vuorinen. T. 2014. Strategiakirja – 20 työkalua. Helsinki. Talentum. sivut 81-85)

  • Tiekartta on moniin eri tapauksiin sopiva työväline, jolla voidaan tarkastella yrityksen nykytilannetta suhteessa siihen, minkälaista tulevaisuutta tavoittelemme. Missä olemme tänään ja missä haluamme olla huomenna tai vaikka vuoden päästä tästä hetkestä.
  • Tiekarttaa voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksen nykytilanteen kartoittamiseen ja löytämään uusia mahdollisuuksia sekä hahmottamaan, minkälaista tulevaisuutta tavoittelemme ja miltä tämä tulevaisuus saattaisi näyttää.

  • Tiekartta sopii myös uusien palveluiden kehittämiseen. 

  • Asioita voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta.
  • Työkalu on helppo ottaa haltuun.
  • Auttaa asioiden ideoinnissa.
  • Tiekartta yksinään ei anna kaikkia konkreettisia askelmerkkejä toivotun tulevaisuuden toteuttamiseen.
  • Aikaa voi kulua useampi tunti ja työskentelyä voi jakaa useammalle kerralle. 
  • Kesto riippuu omista tarpeista, tavoitteista ja myös sitä laativasta ryhmästä.

Lähteet: Innokylä. Artikkeli. Strateginen tiekartta. Www-dokumentti. Viitattu 16.1.2023. Saatavissa: https://innokyla.fi/fi/tyokalut/strateginen-tiekartta. ;
Vuorinen. T. 2014. Strategiakirja – 20 työkalua. Helsinki. Talentum. Sivut 81-85.