Digitalisaatio bisnesajurina: Muoviitala – tehokasta tiedonvälitystä.

Tämä artikkeli on osa Digi2B – Digitalisaatio bisnesajurina -hankkeen artikkelisarjaa, jossa halutaan tuoda esiin digitalisaation hyötyjä yrityksille.

”Kai se on ollut jotenkin luontainen polku kotiovelta tänne viereiseen halliin”, kertoo Antti Viitala, joka on jatkanut isänsä jalanjäljissä vanhempiensa perustaman yrityksen toimitusjohtajana.

Muoviitala on perheyritys, jonka toimialana on muovikomponenttien sopimusvalmistus ikkuna- ja oviteollisuuteen, sekä kaluste-, LVI- ja elektroniikkateollisuuteen. Lisäksi yrityksen toimintaan kuuluvat metallialan alihankintakoneistukset ja muovikomponenttien muottien valmistus. Yrityksen Perhossa sijaitsevalla tuotantolaitoksella työskentelee tällä hetkellä kymmenen henkilöä.

”Nykyaikainen ja siisti, kaikki oli paikoillaan ja viimeisen päälle”, näillä sanoilla Digi2B -hankkeen projektipäällikkö Leni Forsberg kuvaili Muoviitalan Perhossa sijaitsevaa tuotantolaitosta. Todellisuus ei vastannut siis lainkaan stereotyyppistä mielikuvaa teollisuusyrityksestä.

”Pimeää ja huonot valot”, toteaa toimitusjohtaja Antti Viitala ja naurahtaa. Nämä teollisuuteen liittyvät stereotypiat ovat hänellekin hyvin tuttuja, vaikka ne ovatkin kaukana alan ja yrityksen nykytilanteesta, jossa työympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen panostetaan paljon.

Tehokasta tuotannonohjausta ja tiedottamista.

Digitalisaatio on Muoviitalalla läsnä kaikkialla yrityksen toiminnassa ja tätä mielikuvaa vahvistavat muun muassa sisäistä tiedottamista varten eri paikkoihin sijoitetut infonäytöt. Potkua digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen on yrityksessä saatu muun muassa osallistumalla hankkeisiin, joiden avulla on voitu kehittää yrityksen digitalisaatio-osaamista. Yksi tärkeimpiä kehityskohteita Muoviitalalla on ollut oman henkilöstön sisäiseen tiedottamiseen ja käyttöön tarkoitettu tuotannonohjausjärjestelmä.

”Meillä on nykyään tuotannonohjausjärjestelmä ja siihen liittyvät inforuudut joka paikassa. Aikaisemmin olimme muistilappujen ja muistin varassa, eikä kaikilla ollut välttämättä tietoa siitä, että kuka vastaa mistäkin, kaipasimme tähän parempaa toimintamallia. Nykyään kaikki meidän toimintaamme liittyvät asiat ovat järjestyksessä. Kun on toimiva järjestelmä, niin kahvitauolla ei tarvitse näitä asioita miettiä, vaan voi rennosti olla työnsä puitteissa. Jokainen tietää inforuutua katsomalla, että missä mennään”, kertoo Viitala, jonka mukaan tuotannonohjausjärjestelmä on selkeyttänyt yrityksen toimintaa. Käytännössä järjestelmästä löytyvät esimerkiksi kaikki tilauksiin ja tuotantoon liittyvät sisäiset asiat.

”Meillä on nykyään sellainen vitsi, että kun joku kysyy jotain, niin vastataan aina, että katso Erpistä”, toteaa Viitala naurahtaen ja jatkaa, ”jokainen työntekijä tietää, mitä pitää tehdä ja vältytään turhalta työltä. Työt etenevät tehokkaasti.”

Kehittämisen perustana on yrityksen omien tarpeiden tunnistaminen.

Tällä hetkellä Muoviitalan toiminnanohjausjärjestelmästä on käytössä jo toinen uudistettu versio, joka palvelee entistä paremmin yrityksen omia tarpeita.

”Tärkein syy siihen, että lähdimme uudistamaan jo olemassa olevaa järjestelmää, oli se, että haluttiin lisää toiminnallisuuksia, joita ei pystynyt toteuttamaan aikaisemmassa järjestelmässä”, kertoo Viitala.

Hänen mukaansa aiemman järjestelmän kehittämisestä saadusta kokemuksesta oli hyötyä siten, että uuden järjestelmän kehitystyö sujui yllättävänkin helposti ja nopeasti. Digitalisaation aktiivinen kehittäminen on otettu Muoviitalalla osaksi toimintaa, mikä on tuonut yritykselle myös kilpailuetua.

”Toiminta on tehokkaampaa, saadaan asiat heti hoitoon ja toiminta on järjestelmällistä. Osaamme organisoida toimintamme hyvin ja olemme saaneet asiakkailta todella paljon kehuja toimitusvarmuudestamme”, kertoo Viitala, jonka mukaan yrityksen toiminnan kehittäminen on vaatinut myös oman ajatusmaailman muuttamista ja uusien toimintatapojen omaksumista.

”Aluksi olin vähän skeptinen digitalisaation suhteen, mutta nyt harmittaisi todella paljon, mikäli emme olisi lähteneen mukaan kehittämään toimintaamme”, toteaa Viitala ja jatkaa, ”ennen kaikkea tämä on helpottanut omaa työtäni, kun ei tarvitse enää muistaa niitä kaikkia miljoonia asioita, joita aiemmin piti itse muistaa.”


Kirjoittaja:
Hanna Kenakkala.
TKI kehittäjä, hankeviestintä.
Centria TKI.

Kuvat: Muoviitala.

Digi2B -hankkeessa pureudutaan digitalisaatioprojektien suunnitteluun ja läpiviemiseen liittyviin haasteisiin, sekä pyritään osoittamaan digitalisaation tuomia liiketoiminnallisia hyötyjä. Tavoitteena on lisätä yritysten ja muiden toimijoiden digitalisaatioon liittyvää osaamista, sekä auttaa toimijoita kohdistamaan resurssit oikein.

Lisätietoja hankkeesta: https://net.centria.fi/hanke/digi2b/

Hankerahoitus: Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto. Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020. Keski-Pohjanmaan liitto.