Digitalisaatio bisnesajurina: ProAgrialla digitalisaatio helpottaa maatilayrittäjien ja heitä palvelevien asiantuntijoiden arkea.

Tämä artikkeli on osa Digi2B – Digitalisaatio bisnesajurina -hankkeen artikkelisarjaa, jossa halutaan tuoda esiin digitalisaation hyötyjä yrityksille.

Keski-Pohjanmaalla maisema koostuu pitkälti metsistä, pelloista ja maisemaa halkovista teistä. Työmatkalainen voi aamulla töihin ajellessaan nähdä iloisen kirjavaa lypsykarjaa pellolla. Lounaalla hän nauttii lasillisen maitoa ja palan leipää, joka on hyvinkin saatettu tuottaa jollain näkemillämme maatiloilla, joita ELY-keskuksen mukaan on alueellamme noin 3900. Maitolasillisen tai viljelykasvien matka tilalta pöytään on monivaiheinen ja siihen liittyy myös paljon suunnittelua ja valvontaa.

Bisnes+ palvelu helpottaa maatilojen tuotannon seurantaa ja dokumenttien hallintaa.

ProAgria on valtakunnallinen maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan asiantuntija- ja neuvontaorganisaatio, jonka tehtävänä on tukea ja neuvoa maatiloja. Sillä on yhdeksän alueellista keskusta, sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Pyysimme ProAgria Keski-Pohjanmaan asiantuntijoita kertomaan miten heillä hyödynnetään digitalisaatiota päivittäisessä toiminnassa.

”Maatiloilla on todella paljon dataa käytettävissä, mutta se on hajallaan siellä täällä, on nähty tarve keskittää sitä yhteen paikkaan, jotta se on helposti ja nopeasti löydettävissä.” Kertoo kasvintuotannon asiantuntija Taneli Rahja.

Erilaiset tilat ovat luonnollisesti kiinnostuneita erilaisista asioista ja esimerkiksi maitotiloilla uutta tietoa saattaa syntyä nopeallakin tahdilla, kun taas kasvinviljelyyn erikoistuneilla tiloilla analyysejä ja raportteja saatetaan tuottaa vain kerran vuodessa.

”Maitotilat ovat koko ajan isompia ja siellä pitää hallita monenlaisia asioita. Tämän helpottamiseksi on kehitetty yhdessä MTECHin kanssa Bisnes+ palvelu. Sinne kootaan tietoa, mitä voidaan käyttää hyväksi ja siellä on nähtävillä erilaisia mittareita, joita voidaan seurata päivittäisessä työssä.” Kertoo maidontuotannon erityisasiantuntija Katja Kellokoski.

Ajantasainen tieto johtamisen tukena.

Bisnes+ palvelussa, viimeisin tieto on paitsi maatilojen, myös maatiloja palvelevien asiantuntijoiden saatavilla. Tämä helpottaa maatilayritysten johtamista ja kehittämistä.

”Sinne voidaan tallentaa dokumentteja molempien käyttöön ja seurata tilan tuotantoa erilaisten tulosten ja mittareiden avulla. Järjestelmästä löytyy tietoa esimerkiksi maidontuotannon kannalta, eläinten terveydestä ja lisääntymisestä, sekä ruokinnasta. Se on siis yhteinen työkalu, jonne voidaan tallentaa esimerkiksi tukihakemuksia, liitteitä ja ohjeita. Suurin etu on se, että kaikki tieto on tallessa yhdessä paikassa, eikä niitä tarvitse etsiä. Myös yhteistyökumppaneiden tietoja löytyy järjestelmästä, esimerkiksi maanäytteiden analyysit tulevat tätä kautta suoraan näkyviin sovellukseen.” Kertoo maidontuotannon tekninen asiantuntija Armi Hotakainen.

”Aikaisemmin mekin toimimme niin, että lähetimme sähköpostilla dokumentteja. Sähköposti on vähän huono paikka, koska tiedot joskus häviävät sieltä. Kyllähän tämä Bisnes+ on tiedon varastona todella oivallinen.” Toteaa Katja Kellokoski.

Peltomaisemaa.
Peltomaisemaa. Kuva: Taneli Rahja. Proagria.
Bisnes+ palvelua kehitetään käyttäjien toiveet huomioiden.

ProAgrialla kehittämistyötä varten on muodostettu Bisnes+ vastaavista koostuva verkosto, jonka tehtävänä on välittää muilta asiantuntijoilta ja asiakkailta tullutta palautetta ja kehittämisehdotuksia eteenpäin, sekä neuvoa palvelun käyttämisessä. Kehitystyössä käyttäjien tarpeita ja toiveita on kuunneltu herkällä korvalla.

”Asiakkaiden tai yrittäjien suhtautuminen digitalisaatioon vaihtelee. Osittain on ollut voimakastakin vastarintaa, kaikille digitaalisten työkalujen käyttö arjessa ei ole yhtä luontevaa.” Toteaa Kellokoski.

Tärkeimmäksi sovelluksen ominaisuudeksi kaikki haastateltavat nostivat selkeyden ja käytettävyyden. Tiedon pitää löytyä helposti ja nopeasti ja sisällön pitää olla asiakkaalle oikeasti hyödyllistä, jotta käyttäjät ottavat sovelluksen omakseen.

”Jos asiakkaan tarpeisiin lähdetään suunnittelemaan, niin pitää tietää mitä ne asiakkaat haluavat, jotta sitä kukaan käyttää.” Toteaa Rahja.

”Moni on nyt sanonut, että on todella hyvä, että tällainen sovellus on olemassa. Kunhan sovellus on yksinkertainen ja helppo käyttää, on helppo myös opastaa asiakasta käyttämään sitä.” Kertoo Hotakainen.


Kirjoittaja:
Hanna Kenakkala.
TKI kehittäjä, hankeviestintä.
Centria TKI.

Kuvat: Taneli Rahja, Proagria.

Digi2B -hankkeessa pureudutaan digitalisaatioprojektien suunnitteluun ja läpiviemiseen liittyviin haasteisiin, sekä pyritään osoittamaan digitalisaation tuomia liiketoiminnallisia hyötyjä. Tavoitteena on lisätä yritysten ja muiden toimijoiden digitalisaatioon liittyvää osaamista, sekä auttaa toimijoita kohdistamaan resurssit oikein.

Lisätietoja hankkeesta: https://net.centria.fi/hanke/digi2b/

Hankerahoitus: Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto. Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020. Keski-Pohjanmaan liitto.

LÄHTEET:

Seitsemän faktaa maataloudesta (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa). 2022. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Uutiset 2022/4.10.2022. Viitattu 24.11.2022. Saatavilla: https://www.ely-keskus.fi/-/seitsem%C3%A4n-faktaa-maataloudesta